För information av fasta priser till och från andra orter vänlgen kontakta vår växel 018-460 460